Uvjeti nagradnog natječaja

“Najljepše Keune božićno drvce“.

Uvjeti nagradnog natječaja

1. Uvod

 • -Natječaj koji je opisan u nastavku (dalje u tekstu “Natječaj”) organizira trgovačko društvo Keune Adriatic d.o.o., OIB: 21786197146, Gospodarska 21, 10 255 Zagreb, Donji Stupnik (dalje u tekstu: “Priređivač” ili “Keune”).
 • -Natječaj je organiziran za sve Keune frizerske salone koji su kupili paket „XmassHollydays“ s mjestom rada u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: "Natjecatelj").
 • -Prijavom na Natječaj, i to slanjem e-maila Priređivaču kako je dolje navedeno i podnošenjem traženih podataka i fotografije/a (dalje u tekstu: “Prijava”), Natjecatelj se obvezuje da će se pridržavati ovih Uvjeta. Natjecatelji također potvrđuju da su stariji od 18 godina, kako je navedeno u ovim Uvjetima i da su pročitali, razumjeli i da prihvaćaju Pravila obrade osobnih podataka (vidi Dodatak 1).
 • -Keune i Natjecatelji se u daljnjem tekstu nazivaju "strankama" i pojedinačno kao "stranka".

2. Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja, nagrada

- Naziv Natječaja je “Najljepše Keune božićno drvce“.

- Na web stranici i Facebook i Instagram stranici Priređivača bit će objavljeni ovi Uvjeti te poziv svim Natjecateljima da pošalju fotografiju na kojima se nalaze njihova interpretacija Keune božićnog drvca, u razdoblju do 4. prosinca 2020. u 8 sati ujutro.

- Potom će se 7. prosinca 2020. na Facebook stranici Priređivača (haircosmetics_HR u albumu #Keunebozicnodrvce) objaviti foto album sa svim pristiglim radovima te će svi biti pozvani na glasovanje.

- Glasovanje putem oznake „sviđa mi se“ traje do 21. prosinca 2020. na Facebook stranici Priređivača.

- Pobjednik natječaja je onaj čija fotografija skupi najviše oznaka „sviđa mi se“ (dalje u tekstu: „Pobjednik“).

- Ime Pobjednika bit će objavljeno na web stranici i na Facebook i Instagram stranici Priređivača najkasnije do 23. prosinca 2020.

- Dodjela nagrade će biti u frizerskom salonu pobjednika koji će organizirati Keune.

- Nagrada je 7 ekskluzivnih, ručno rađenih, unikatnih Keune „kuglica“ u vrijednosti 700kn!“ (dalje u tekstu: „Nagrada“).

3. Svrha nagradnog natječaja

 • -Ostvarivanje promidžbe proizvoda koje Priređivač distribuira.

4. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju.

 • -U Natječaju mogu sudjelovati samo frizerski saloni koji su prihvatili Uvjete i Pravila obrade osobnih podataka iz Dodatka I.
 • -Neovisno o gore navedenom, sljedeće osobe ne mogu sudjelovati na Natječaju:
 • i) zaposlenici Keune-a;
 • ii) Natjecatelji koji nemaju prebivalište i ne obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj.

5. Kako sudjelovati u nagradnom natječaju

 • -Natjecatelji koji kreiraju svoje autorske fotografije, (isključivo autorstvo kojih jamče dostavom fotografije na ovaj Natječaj), na kojima se nalaze njihove interpretacija Keune božićnog drvca, dužni su poslati navedenu fotografiju, na e-mail svojeg prodajnog savjetnika ili na info@keune.hr, skupa sa svojim podacima (ime i prezime, ime frizerskog salona, e-mail adresa i broj telefona) kako bi sudjelovali u Natječaju. Jedna fotografija jedan frizerski salon.
 • -Fotografija mora biti autorska i u visokoj rezoluciji te ne smije biti nigdje objavljena prije objave u albumu Facebook profila Keune Haircosmetics_HR, dakle prije 21. prosinca 2020. U slučaju da se na fotografiji nalazi lik neke osobe, Natjecatelj je dužan poduzeti sve prethodne radnje (skupiti privole i s.) kako bi se fotografija mogla koristiti kako je dalje u tekstu ovih Uvjeta navedeno. Ako fotografija sadrži i bilo koji drugi element koji je zaštićen pravom intelektualnog vlasništva ili na bilo koji drugi način, Natjecatelj je dužan poduzeti sve radnje da se osigura da Priređivač fotografiju smije koristiti u skladu s ovim Uvjetima.
 • -Nagradu osvaja Natjecatelj čija će fotografija sakupiti najviše označenih „sviđa mi se“ (like) oznaka. Ako više fotografija bude označeno s jednakim broje like-ova, Pobjedik će biti onaj čija fotografija bude po ocjeni Priređivača kreativnija.
 • -U slučaju da Priređivač ne uspije ostvariti kontakt s Pobjednikom putem podataka koje je Natjecatelj dostavio u Prijavi, u roku od 10 dana od objave Pobjednika, dobitnik gubi pravo na nagradu te će Nagradu dobiti prvi slijedeći Natjecatelj čija je fotografija skupila najviše like-ova, s time da ako ima više fotografija s istim brojem like-ova Nagrada će pripasti Natjecatelju čija fotografija je kreativnija.

6. Zaštita podataka

 • -Keune će prikupljati i obrađivati osobne podatke kao “voditelj obrade podataka" u skladu s Pravilima obrade osobnih podataka iz Dodatka I.

7. Prava intelektualnog vlasništva

 • -Osim ako nije izričito dogovoreno između Natjecatelja i Keune -a, Keune ne polaže nikakva prava intelektualnog vlasništva na fotografijama iz Prijave Natjecatelja. Keune će, međutim, moći koristiti fotografije kako je navedeno u ovim Uvjetima.
 • -Natjecatelj ovim daje Keune-u (i trećim osobama koje je Keune ovlastio u Pravilima obrade osobnih podataka u Dodatku I.) besplatno, neisključivo, neopozivo pravo iskorištavanja i dozvolu na svjetskoj razini koristiti, prikazivati, objavljivati, kopirati, prenositi, stvarati izvedena djela, uređivati, mijenjati, preoblikovati, pohranjivati, prodavati i osnivati daljnje pravo iskorištavanja fotografije (u cijelosti ili djelomično) u svrhu objavljivanja i promocije Natječaja i Keune-a, u mjeri u kojoj to Keune želi, bez vremenskog ograničenja.
 • -Keune ne jamči da će koristiti ili učiniti dostupnim bilo koju fotografiju i može, prema vlastitom nahođenju, urediti, odbaciti, ukloniti ili na drugi način onemogućiti pristup bilo kojoj Prijavi ako je nezakonita (na primjer, ako krši prava intelektualnog vlasništva trećih osoba ili privatnosti drugih pojedinaca) ili je na drugi način neprikladna.

8. Ograničenje odgovornosti

 • -Keune neće prihvatiti Prijave koje podnesu pojedinci navedeni u ovim Uvjetima kao oni koji ne mogu sudjelovati u Natječaju i Keune zadržava sva prava na diskvalifikaciju bilo koje Prijave koju podnese osoba koja ne ispunjava kriterije propisane ovim Uvjetima (primjerice: Natjecatelj nema isključivo autorstvo na fotografiji/ama, fotografije krše prava osobnosti trećih ili javni moral društva i/ili druge propise, podaci u Prijavi su netočni ili nepotpuni).
 • -Keune ne odgovara za bilo kakav kvar ili problem uzrokovan ili povezan s vanjskom mrežnom povezanošću, e-poštom ili IT opremom koja može utjecati na sudjelovanje na Natječaju, kao što je bilo kakva pogreška, propust, prekid, brisanje, kvar, kašnjenje u isporuci ili prijenosu, neuspjeh u komunikaciji, krađa ili gubitak ili kašnjenje Prijave zbog bugova, virusa ili funkcija servera te nije odgovoran za probleme kao što je tehnički kvar u vezi s prijavom i Nagradom.
 • -Keune zadržava pravo diskvalificirati Natjecatelje koji na bilo koji način pokušavaju zaobići Uvjete ili koji na bilo koji prijevaran način djeluju u vezi s ovim Uvjetima.
 • -Keune zadržava pravo opozvati i/ili izmijeniti ovaj Natječaj po svom nahođenju.
 • -Facebook i Instagram ni na koji način ne organiziraju Natječaj niti su na bilo koji način uključeni u ovaj Natječaj.
 • -Prihvaćanjem Nagrade, Pobjednik također prihvaća i odobrava (osim ako Pobjednik pisanim putem ne obavijesti Keune drugačije) da Keune i njegovi ovlašteni partneri, uključujući novine i druge medije, promoviraju Natječaj na način da objave ime i prezime Natjecatelja i njegovu sliku te video prikaz u bilo kojoj vrsti medija i na bilo kojoj društvenoj mreži, u vezi s dodjelom Nagrade Pobjedniku, a u vremenskom razdoblju od najviše tri mjeseca nakon dodjele. Ako Pobjednik odobri da se njegova fotografija i njegovo ime i prezime objave kao što je navedeno, Pobjednik se odriče bilo kakvog prava na naknadu za takvu objavu.

9. Oslobođenje odgovornosti

 • -Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Natjecatelj oslobađa Keune od bilo kakve odgovornosti koja se odnosi na odredbe iz ovih Uvjeta.
 • -Keune nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koji su nastali kao posljedica sudjelovanja na Natječaju ili prihvaćanja Nagrade od strane Pobjednika.

U Zagrebu, 17.11.2020.

Dodatak I.

PRAVILA OBRADE OSOBNIH PODATAKA NATJEČAJA “Keune kolorist”

1. Općenito

(a) Keune Adriatic d.o.o., OIB: 21786197146, Gospodarska 21, 10 255 Zagreb, Donji Stupnik (dalje u tekstu "Keune", "mi") je voditelj obrade osobnih podataka za sve osobne podatke koji se prikupljaju u vezi s Natječajem te je kao takav u obvezi osigurati da se obrada vrši u skladu s primjenjivim pozitivnim pravom, uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka („GDPR“). U slučaju bilo kakvih neslaganja između Uvjeta i ovog Dodatka I. u vezi s obradom osobnih podataka, ovaj Dodatak I. ima prednost.

(b) Keune će obrađivati osobne podatke samo u svrhu upravljanja Natječajem i Nagradom u skladu s opisom Natječaja navedenim u Uvjetima (vidi gore), donio odluku o Pobjedniku te kontaktirao i komunicirao s Pobjednikom putem elektroničke pošte ili Facebooka ili Instagrama kao što je detaljnije opisano u nastavku.

(b) Imate određena prava u odnosu na način na koji Keune obrađuje Vaše osobne podatke u vezi s Natječajem. Ta prava uključuju:

 • pravo na prigovor;
 • pravo pristupu i ispravljanja;
 • pravo na ograničenje obrade osobnih podataka
 • pravo brisanja („pravo na zaborav“); i
 • pravo na prenosivost podataka.
 • (c) Imajte na umu da će se Vaša prava, na primjer pravo na prigovor i / ili pravo brisanja osobnih podataka, razlikovati ovisno o svrsi obrade i našoj pravnoj osnovi za obradu Vaših podataka. U nastavku možete pročitati više o svojim pravima, a ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s gore navedenim pravima, pogledajte dalje u nastavku kako možete ostvariti svoja prava.

  2. Osobni podaci koji se obrađuju

  (a) Osobni podaci o Natjecateljima prikupljat će se u vezi s prijavljivanjem Natjecatelja na Natječaj. Osobe koje žele sudjelovati na Natječaju moraju dostaviti svoje ime i prezime, adresu elektroničke pošte i izjavu da imaju prebivalište te obavljaju djelatnost na području Republike Hrvatske. Osim navedenog, Pobjednik mora dostaviti svoj telefonski broj i datum rođenja.

  (b) Keune će obraditi samo osobne podatke koje nam dostavite u svrhu upravljanja Natječajem u skladu s opisom Natječaja navedenim u Uvjetima i u svrhu odlučivanja o Pobjedniku te kontaktiranja i komuniciranja s Pobjednikom.

  (c) Keune temelji obradu Podataka na izvršenju ugovora, budući da je potrebno obraditi Vaše osobne podatke radi odlučivanja o Pobjedniku te kontaktiranja i komuniciranja s Pobjednikom. Keune će također obraditi osobne podatke Pobjednika u svrhu pružanja Nagrade.

  (d) Osobni podaci koje pružate Facebooku, kao što su dob Natjecatelja ili potencijalno zaposlenje u Keune -u, prikupljat će se kako bi se olakšalo podnošenje Prijave i ispunili uvjeti navedeni u opisu Natječaja. Imajte na umu da će bilo kakvo korištenje takvih podataka od strane Facebooka biti regulirano Uvjetima korištenja Facebooka koji se primjenjuju na Natjecatelja.

  (e) Osobni podaci će biti dostupni samo ovlaštenim zaposlenicima Keune -a i određenim zaposlenicima trećih osoba kako je dolje u tekstu navedeno.

  3. Vrijeme zadržavanja podataka

  (a) Osobni podaci prikupljeni u vezi s Natječajem obradit će se dok je Natječaj aktivan i sve dok Nagrada ne bude dodijeljena Pobjedniku. Keune će izbrisati osobne podatke najkasnije 3 mjeseca nakon završetka Natječaja i neće voditi evidenciju osobnih podataka o Natjecatelju nakon završetka Natječaja, osim ako iste podatke nije ranije prikupio po drugoj pravnoj osnovi.

  (b) Keune ipak može čuvati određene zapise osobnih podataka o Natjecatelju nakon toga, ako je to obvezan učiniti sukladno primjenjivom zakonodavstvu.

  4. Otkrivanje podataka trećima

  (a) Osobni podaci prikupljeni u vezi s Natječajem mogu se također otkriti trećim pružateljima i dobavljačima koji obavljaju usluge za Keune, kao što su IT usluge i marketinške usluge, kako bi se tim društvima omogućilo obavljanje usluga koje je zatražio Keune. Tim društvima će se pružiti samo osobni podaci koji su potrebni za ispunjenje ciljeva navedenih u odjeljku 2. Dodatka I. Svi treći pružatelji moraju slijediti upute Keune -a i primjenjive pisane sporazume o obradi podataka i sve druge sporazume koji su na snazi između između Keune -a i takvih trećih pružatelja te moraju provesti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka.

  (b) Društva kojima će se osobni podaci otkriti u skladu s prethodnim stavkom mogu se nalaziti u zemlji izvan EU / EEA i ne osiguravaju istu razinu zaštite osobnih podataka kao i Hrvatska. Ako je tako, Keune će osigurati da su osobni podaci adekvatno zaštićeni od strane primatelja u takvim zemljama te da je obrada podataka u skladu s ugovorima o obradi podataka između Keune -a i takvih društava. Zemlje izvan EU / EEA na koje će se osobni podaci prenijeti su: SAD. Osobni podaci bit će prenijeti na temelju modelskih klauzula koje možete pronaći ovdje: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

  (d) Nadležne vlasti mogu zatražiti od Keune -a da im pruže informacije koje sadrže osobne podatke kako je ovdje navedeno kako bi se uskladili sa pozitivnim pravom.

  5. Pristup informacijama

  (a) Imate nekoliko prava kada se radi o korištenju Vaših osobnih podataka. Sažetak ovih prava naveden je u nastavku. Ako želite iskoristiti svoja prava ili ako imate ikakvih pitanja, možete kontaktirate Keune -ovog službenika za zaštitu podataka (DPO) slanjem elektroničke poštu na: službenik@keune.hr.

  (b) Imajte na umu da Vas Keune može kontaktirati i zatražiti da potvrdite svoj identitet kako bi osigurali da se Vaši osobni podaci ne otkrivaju neovlaštenim osobama. Keune Vas također može zamoliti da specificirate svoj zahtjev prije nego što Keune poduzme bilo koju radnju.

  6. Pravo na prigovor

  (a) Imate pravo u bilo koje vrijeme prigovoriti obradi svojih osobnih podataka, sukladno specifičnim okolnostima, kada se ta obrada osobnih podataka temelji na legitimnom interesu.

  (b) Ako podnesete prigovor iz prethodnog stavka, Keune više neće obrađivati osobne podatke koji se odnose na Vas a koji se obrađuju na temelju legitimnog interesa, osim ako Keune ne iznese legitimne razloge za takvu obradu podataka koja nadvisuje Vaše pravo na privatnost.

  (c) Također imate pravo prigovoriti obradi podataka u svrhu izravnog marketinga, uključujući profiliranje u mjeri u kojoj je to povezano s takvim marketingom, u kojem slučaju obrada osobnih podataka u te svrhe mora biti zaustavljena.

  (d) Čak i ako prigovorite određenoj obradi podataka, Keune može i dalje nastaviti takvu obradu ako je to dopušteno ili obvezno sukladno primjenjivom zakonodavstvu, primjerice kako bi ispunio pravne obveze koje se na Keune primjenjuju ili kako bi ispunio ugovorne obveze koje ima prema Vama.

  7. Pravo pristupu i pravo ispravljanja

  (a) Imate pravo zatražiti pristup osobnim podacima koji se odnose na Vas. To uključuje pravo na informiranje o tome da li se Vaši osobni podaci obrađuju ili ne, koji osobni podaci se obrađuju i u koju svrhu se obrađuju, izvor podataka te identitet stranaka kojima su ti podaci bili dostavljani.

  (b) Također imate pravo, na Vaš zahtjev, dobiti informacijame o svakoj procjeni testa ravnoteže legitimnog interesa koji je Keune dužan provesti prilikom obrade Vaših osobnih podataka koja se temelji na legitimnom interesu.

  (c) Nadalje, imate pravo zatražiti ispravak netočnih ili nepotpunih osobnih podataka. Čim Keune postane svjestan bilo kakvih netočnih osobnih podataka koji se obrađuju, Keune će uvijek ispraviti te osobne podatke bez odgađanja te će Vas na odgovarajući način o tome obavijestiti.

  8. Pravo brisanja (pravo na zaborav)

  (a) Imate pravo zatražiti da se Vaši osobni podaci obrišu ako:

  (i) ti osobni podaci više nisu nužni za svrhe zbog kojih su prikupljeni, odnosno svrhu obrade kako je navedena u odjeljku 2. Dodatka I.,

  (ii) prigovorite obradi podataka u skladu s "pravom na prigovor" iz odjeljka 6. Dodatka I.,

  (iIi) nema zakonitog razloga za nastavak obrade ili je obrada nezakonita ili osobni podaci moraju biti obrisani kako bi se zadovoljile pravne obveze Europske Unije ili drugi pozitivni propisi kojima je Keune podložan.

  (b) Za sva pitanja i daljnje informacije u vezi s pravom na brisanje, molimo Vas da kontaktirate Keune putem elektroničke pošte na adresu iz odjeljka 5. Dodatka I. Međutim, imajte na umu da čak i ako zatražite brisanje Vaših osobnih podataka, Keune će možda i dalje nastaviti s obradom osobnih podataka ako ima zakonsku osnovu za tu obradu.

  9. Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

  (a) Također imate pravo zatražiti od Keune -a da ograniči obradu Vaših osobnih podataka, ako:

  (i) osporavate točnost osobnih podataka, pri čemu Keune mora ograničiti obradu na određeno vrijeme kako bi provjerio točnost relevantnih podataka,

  (ii) je obrada nezakonita i Vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje upotrebe,

  (iii) Keune više ne treba osobne podatke u svrhu obrade kako je navedena odjeljku 2. Dodatka I., ali Vi tražite osobne podatke u svrhu podnošenja određenog pravnog zahtjeva,

  (iiii) ste prigovorili obradi podataka u skladu s "pravom na prigovor" iz odjeljka 6. Dodatka I., a provjera legitimnih razloga obrade od strane Keune -a je u tijeku.

  (b) Nakon što Keune potvrdi Vaš identitet, obradit će Vaš zahtjev u skladu s primjenjivim zakonodavstvom. Imajte na umu da, čak i ako se protivite određenoj obradi osobnih podataka, Keune može nastaviti s obradom ako je to dopušteno ili se to zahtijeva sukladno primjenjivom zakonodavstvu, primjerice kako bi ispunio pravne obveze koje se na Keune primjenjuju.

  10. Pravo na prenosivost podataka

  (a) Ako zatražite pristup Vašim osobnim podacima koje ste sami dali i ako se osobni podaci obrađuju automatski u skladu s ugovorom između Vas i Keune-a, možete zatražiti da se podaci dostave u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu i možete zatražiti da Keune izravno prenese osobne podatke drugom voditelju obrade, ako je to tehnički izvedivo.

  11. Nadzorno tijelo za zaštitu podataka

  (a) Ako niste zadovoljni s načinom na koji je Keune obradio vaše osobne podatke uvijek imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka, točnije nadzornom tijelu gdje živite, radite ili gdje se navodna povreda Opće uredbe o zaštiti podataka dogodila – Agencija za zaštitu osobnih podataka.

  (b) Keune u svakom slučaju preporučuje da, u svrhu bržeg i učinkovitijeg rješenja spornog pitanja, prije podnošenja prigovora iz prethodnog stavka, pošaljete svoje prigovore ili upite Keune -u.

  (c) Kako bi se osiguralo da Keune udovoljava propisima o zaštiti osobnih podataka, Keune će Vas obavijestiti o svim promjenama u ovim Pravilima obrade osobnih podataka što je prije moguće.

  12. Podaci o kontaktu

  (a) Za pomoć i za sva pitanja koja imate u vezi s ovim Pravilima obrade osobnih podataka kao i sva druga dodatna pitanja možete se obratiti Keune-u na adresu elektroničke pošte službenik@keune.hr.